Nutida militär historia!

Vi avslöjar tekniken bakom militära fordon, flygplan och fartyg. Läs soldaternas, flygarnas och sjömännens berättelser om dramatiska dagar och oförglömliga minnen. Här hittar du såväl historiska reportage som nutida nedslag i den militära världen.

Tidningen gavs ut till och med nr 3 2018. Du kan fortfarande köpa tidigare nummer av tidningen nedan.

Soldat & Teknik omslag

Tidigare nummer

Här kan du köpa äldre nummer av Soldat & Teknik samt
söka på artiklar från 2010 och framåt.

More >